Onwards

for the time being 1.jpg
onwards2.jpg

"Onwards" object, beeld, geluid

Marijke Wijgerinck en Monique François doen onderzoek naar de ruimtelijke aspecten van fotografische en filmische projecties. Het projectidee vloeit voort uit de fascinatie van de kunstenaars voor het werken en experimenteren met hedendaagse kunst en – media. Eerder werd een aanzet gegeven doormiddel van projecten in Lovenjoel en Zoetermeer (‘BEKwards’). In deze projecten onderzochten zij met fotografie, video en concrete beelden de bestaande ruimte en de geschiedenis van de twee locaties. Hier werden o.a. projecties van gefilmde beelden op ruimtelijk opgestelde objecten getoond. De expositiekelder TERRATORIUM biedt de kunstenaars een podium om eerdere concepten te ontwikkelen en met behulp van de meest recente technieken en media verder uit te breiden. In het TERRATORIUM zal documentatie en werk te zien zijn dat de afgelopen jaren is ontstaan.