Biography

Breda 1950
Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem, diploma plastische en monumentale kunst 1980

Bij het werk van Monique François

De laatste jaren heeft het werk van Monique François zich in toenemende mate ontwikkeld in een abstract geometrische richting. In dit veld van schijnbaar heldere regels onderzoekt zij op eigenzinnige wijze mogelijkheden om met deze regels te spelen. Zoals steeds begint het met het onderzoeken en vinden en vervolgens assembleren van verschillende materialen en vormen. Op het moment dat het werk een zeker stadium heeft bereikt vervolgt zij opnieuw haar onderzoek in kleur.

Monique François richt zich in haar werk op de spanning tussen pure eenvoud en helderheid aan de ene kant en complexiteit in twee- en driedimensionale werkelijkheid - of de suggestie hiervan - aan de andere kant. Daarnaast onderzoekt zij basale vormen als vierkanten, cirkels en driehoeken in relatie tot 'grensoverschrijdende' lijnen, vlakken en restvormen. Haar werken verhouden zich vaak tot de directe omgeving en achterliggende muurvlakken.

In een aantal werken komt haar interesse in ruimte nog nadrukkelijker tot uiting. Zo speelt zij met haar maatvoering in op vorm, maat, kleur en materiaal van locaties en lijkt het werk zich voor te doen als Site Specific Art, maar dat is niet het geval, het werk blijft objectmatig. En ook al refereert het aan een bepaalde ruimte, het verandert de ruimte in wezen niet, het draagt echter wel bij aan de ruimtebeleving.

In de laatste werken past Monique François soms een andere oude liefde toe waarbij begrippen als 'tijd' en 'beweging' aan bod komen. Op sommige locaties bouwt zij - in relatie tot de beschikbare ruimte - objecten, waarop zij videobeelden projecteert. Op deze wijze ontstaat een interessante en spannende combinatie van bewegende beelden uit de werkelijkheid en abstract geometrische objecten die elkaar vertekenen en tot een nieuwe werkelijkheid met een andere tijd- en ruimtebeleving leiden.

Vanuit haar autonome werk ontwikkelt Monique François regelmatig educatieve projecten met kinderen en volwassenen.